Många projekt startas utan att förutsättningarna är klara med katastrofala resultat

Projekt med kvalitet i både process och produkt !!
Några funderingar om vad projektkvalitet är !!

Alltför ofta så blandas begreppen produktkvalitet och projektkvalitet ihop. Man kan faktiskt ha en projektkvalitet på topp även om man gjort en skräpprodukt -- om det var meningen !!

För att ett projekt skall vara lyckat måste

  • Utvecklad funktionalitet motsvara förväntningarna
  • Utfört inom tidsramen
  • Till budgeterad kostnad

De flesta IT-projekt misslyckas med att nå alla dessa mål. De flesta projekt överskrider kostnad eller tid.

En av de vanligaste orsakerna till att projektmålen inte nås är att kraven/specifikationen ej hanteras på ett proffsigt sätt.

Ledningens krav formuleras ofta i affärsmässiga termer vilka upplevs som "luddiga och oklara" av IT-folket. Projektet måste jobba efter tekniskt formulerade krav och ofta slarvas det i processen att nå en ömsesidig förståelse mellan ledning och projekt om vad som egentligen skall utföras. Som en följd av detta tas ofta beslut om att starta utvecklingen med ofullständiga beslutsunderlag. Detta är en vanlig orsak till misslyckandena och att tids- och budgetramar överskrids. Många av dessa projekt borde ha lagts ner eller startats om med nya förutsättningar.

  • Hur hantera att kraven inte är klart definierade och entydiga vid beslut om projektstart ?
  • Hur stå emot förändringar i kravbilden ?
  • Hur stå emot för stor tids-optimism ?

Att fastställa tids- och kostnadsbudget för tidigt leder till stora ändringar under projektets gång vars konsekvenser projektet oftast inte får kompensation för i tids- och kostnadsram.

När projektet är slut jämförs man med ursprungsbudget som ju var en budget på något annat än det projektet utfört !!!
Sen kommer diskussionen om hur det kunde gå så här….

Av denna insikt har framvuxit en medvetenhet om att tillämpa
genomtänkta processer för den tidiga fasen i projekt som mer handlar om hantering av kraven än teknik och timplaner. Det är bl.a. frågeställningar som denna som jag innefattar i begreppet kvalitet i både process och teknik.

Leif Lundquist

CMX  | Projektkvalitet | Teknikområden | Länkar   | C V  Leif Lundquist | C V  Carina Lundquist

Tel: 08-96 07 10
Fax: 08-594 788 81
Mobil: 0708-96 07 10
E-post: leif.lundquist@cmx.se