Communixation CMX ab jobbar ofta som underkonsult och samarbetar bl.a. med följande bolag:

Pro for you competence network
Förmedlare av proffs inom management och teknik för de stora projekten. Leif Lundquist är associerad konsult inom Pro4u

Om Lindström Marknadskonsult AB
Förmedlare av konsulter, projektledare och programmerare samt tekniker

eWork Scandinavia AB
Förmedlare av konsulter, projektledare och programmerare samt tekniker främst från mindre konsultbolag.

Input Consulting i Stockholm AB
Konsultbolag med ett 30-tal konsulter, alla med rätt lång erfarenhet.

Veritas Software AB
Världsledande leverantör av mjukvara för SAN (Storage Area Network), filsystem, volymhanterare, replikering och backup

RFA - Nätverket Real free agents
Nätverk med IT- proffs. Konsulter anslutna till nätverket har i allmänhet 15 års bransch-erfarenhet eller mer och arbetar i företag med 1 till 10 personer.

PEER Sweden datakonsulter i samverkan
Nätverk med datakonsulter som alla förbundit sig att följa nätverkets etiska regler.

CMX  | Projektkvalitet | Teknikområden | Länkar   | C V  Leif Lundquist | C V  Carina Lundquist

Tel: 08-96 07 10
Fax: 08-594 788 81
Mobil: 0708-96 07 10
E-post: leif.lundquist@cmx.se