Leif Lundquist - Projektledare
Verksam inom IT-branschen sedan 1974
"Jag har en bred erfarenhet innehållande teknikkunskap, projekt- och företagsledning och trivs bäst med att leda komplexa projekt med rejäla utmaningar. Jag har också med framgång hanterat projekt och kundrelationer i kris"

Jag överblickar och förstår snabbt komplexa system och har lätt för att kombinera tekniska kunskaper med affärsmannaskap. Jag har analytisk förmåga och finner snabbt lösningar på problem.
Är i grunden tekniker, men har efter 10-årig erfarenhet som företagare god insikt i affärsmannaskap, företagsekonomi, förhandlingar, avtal m.m.

Projektportfölj

Ericsson Internet Applications  Huvudprojektledare för utvecklingsprojekt innehållande utveckling, marknadsförberedelse, produktionsförberedelse samt service- och supportuppbyggnad. Produkten stödsystem inom mobiltelefoni

Ericsson ETX. Huvudprojektledare för framtagning av IP-telefonisystem. Projektet internationellt spritt. Systemet används av operatörer främst inom internationell telefoni. Under projektet slutfas hanterade jag även kontakter med operatörer där installationer pågick.

Ericsson Radio SystemsKista
. Projektledning för bygge av högtillgänglighetsmiljö för datalagring. Uppdraget omfattade utredning, framtagning av systemförslag samt genomförande av miljö med klustrade servrar, Storage Area Network och 2,5 terrabyte disk i Unix miljö hanterande c:a 1000 användare.

FOLKSAM Delprojektledare i Folksams projekt för utbyte av operativsystem till NT Workstation på alla PC-klienter. DPL för delprojekt Test med ansvar för kvalitetssäkring av klientens funktion under NT

Cambridge Technology Partners. Inhyrd som teknisk projektledare i projekt åt Stockholm Stad (Paraplyprojektet). Ansvarig för svarstidsoptimering av applikation samt uppbyggnad av tekniska infrastrukturen för client serversystem för 2500 användare baserat på Oracle i UNIX servrar, backuplösning med DLT-robot och optisk jukebox, Novell 4.1 lokalservrar samt Windowsklienter. Systemet driftsatt juni 1998

NETnet International AB. Inhyrd som teknisk chef hos NETnet International och ansvarat för hela teknikuppbyggnaden från företagets start. Uppdraget omfattande upphandling, installation samt initial drift av telefoniväxlar (central office), transmissionsutrustning, WAN, LAN, NT och Apple Servrar, arbetsstationer samt specifikationsarbete för programutveckling i telefonväxel och kundutrustning. Under 1996 planerat, installerat och idrifttagit upphandlad utrustning.

CMX  | Projektkvalitet | Teknikområden | Länkar   | C V  Leif Lundquist | C V  Carina Lundquist

Tel: 08-96 07 10
Fax: 08-594 788 81
Mobil: 0708-96 07 10
E-post: leif.lundquist@cmx.se