Carina Lundquist - Administratör/Utbildare
Verksam inom IT-branschen sedan 1981
"Jag har en bred erfarenhet innehållande många olika sysslor som VD sekreterare, utbildare inom data, utbildningsadministratör samt bokföring och ekonomiarbete".

Hanterar idag ett antal småföretags bokföring från det egna kontoret samt på deltid  ute på uppdrag ute hos kund som ekonomikonsult.

Nya klienter välkomna. Kontakta: carina.lundquist@cmx.se


CMX  | Projektkvalitet | Teknikområden | Länkar   | C V  Leif Lundquist | C V  Carina Lundquist

Tel: 08-96 07 10
Fax: 08-594 788 81
Mobil: 0708-96 07 10
E-post: leif.lundquist@cmx.se