Storage Area Network

Utredningar, planering och projektledning vid förändringsarbete i datalagringsmiljön inkluderande hantering av backup / restore och dataintegritet.

Exemplet nedan ett förlag till systemlösning för två organisationer som delar ett SAN mellan sig och har full redundans och båda organisationerna kan fortsätta full drift även om ena datahallen slås ut av brand eller annat haveri.


Telekommunikation / Utveckling

Projektledning av utvecklingsprojekt inom telekommunikation. Har erfarenhet av att jobba som huvudprojektledare i internationellt spridda utvecklingsprojekt inom Ericsson. Har arbetat med projektledning av utveckling av IP-telefoni samt WAP Gateway för GSM/3G.


Telekommunikation / Infrastruktur

Erfarenhet från uppstart av teleoperatören NETnet som inhyrd teknisk chef.

CMX  | Projektkvalitet | Teknikområden | Länkar   | C V  Leif Lundquist | C V  Carina Lundquist

Tel: 08-96 07 10
Fax: 08-594 788 81
Mobil: 0708-96 07 10
E-post: leif.lundquist@cmx.se